Familjehem

Vad är ett familjehem?

Det finns många barn och ungdomar, som av olika orsaker behöver bo i en annan familj än sin egen under kortare eller längre perioder av sitt liv. De familjer som öppnar sitt hem för någon annan kallas familjehem.

Om man vill vara familjehem är det viktigt att hela familjen är överens om det annars ökar risken för att det inte blir en bra upplevelse, vare sig för det placerade barnet eller familjen.

De placerade barnen är i stort behov av trygghet och förutsägbarhet. Det måste finnas gott om tid i familjen för att kunna ta in ytterligare en person som behöver daglig omsorg, stöd med läxor, fritidsaktiviteter och tid för samtal. Det krävs även tid för möten med socialtjänst, skola och våra familjehemskonsulter.

Familjer som blir familjehem får ekonomisk ersättning för sin arbetsinsats samt för de extra kostnader som uppstår. Ingen blir rik på att vara familjehem, men det kan ses som ett komplement till familjens övriga inkomst. AM4 FAMILJEHEMSKONSULTERNA AB följer Sveriges kommuner och landstings rekommendationer avseende ersättningen.

Vi jobbar med familjehem i hela södra Sverige men vi har vår bas i Växjö.

Hur blir man familjehem?

Det är ett stort beslut att ta emot någon annans barn eller ungdom i sitt hem. Att vara familjehem är roligt och utvecklande men periodvis kan det också vara kämpigt. Barnet eller ungdomen som flyttar in ska så långt det är möjligt bli en naturlig del av familjen. Skillnade finns givetvis eftersom det alltid kommer att finnas en biologisk familj som är viktig och som också behöver vara en del av barnets liv.

När ett barn flyttar in

Vi på familjehemskonsulterna  har lång erfarenhet av att matcha rätt barn till rätt familj. Alla familjer är olika liksom de barn som placeras har olika bakgrund och förutsättningar. Därför är de viktigt att för oss lära känna våra familjehem väl för att kunna göra en så bra matchning som möjligt när ett barn skall placeras.

Första tiden efter att ett barn flyttat in är ofta omvälvande för samtliga. Barnet eller ungdomen ska finna sig tillrätta i sin nya vardag och alla skall lära känna och anpassa sig till varandra. Det är viktigt att ha tålamod och förstå den stora omställning barnet är utsatt för . Familjen är givetvis en viktig del i detta eftersom kunskapen om barnet efter en tid är störst hos familjen.

För att barnet skall få bästa möjliga stöd under tiden är det viktig med gemensamma möten så att samtliga inblandade runt barnet drar åt samma håll. Ibland händer saker i barnets liv som är svåra för familjen att hantera. Därför är det viktigt att familjen får regelbunden vägledning i vardagen.

AM4 FAMILJEHEMSKONSULTERNA AB ansvarar för att familjehemmen får det stöd de behöver under tiden ett barn är placerat. Behov av stöd ser olika ut för alla och därför utformas stödet individuellt för varje familj.

Vi utbildar alla familjehem, en viktig del är att du får gå utbildningen ”Ett hem att växa i”, en grundutbildning för jour- och familjehem som har tagits fram av Socialstyrelsen.

Mer om utbildningar

Vi söker familje- och jourhem

Ett hem där barnet eller ungdomen i lugn och ro kan bygga upp sina relationer till en vuxenvärld. Vill ni bli familje- och eller jourhem?
Vi söker familjehem i Kalmar, Hultfred, Oskarshamn, Hultsfred, Vetlanda, Värnamo och Olofström med flera orter.

Jag är intresserad och vill veta mer