Forma Omsorg AB

Org.nummer: 559052-2834

Telefon nummer : 0470 23327

Om oss

Vi på Forma omsorg riktar oss till barn eller ungdomar som av olika skäl behöver placeras i familjehem. Målet är att barnet eller ungdomen skall få bästa tänkbara omsorg och stöd liksom integration in i det svenska samhället.

Våra familjehem skall under dygnets alla timmar och i alla lägen känna att våra familjehemskonsulenter finns sida vid sida genom hela placeringstiden. Vi vill med vår breda kulturkompetens och mångåriga erfarenhet inom socialt arbete stödja, vägleda och utbilda våra familjehem. För att på så sätt kunna tillgodose det placerade barnets eller ungdomens behov och bereda goda förutsättningar för en stabil och stadigvarande familjehemsplacering.

Form omsorg vill att kommuner som anlitar oss för att placera barn eller ungdomar ska uppleva en exceptionellt hög service. Det fortlöpande dagliga arbetet åtar vi oss att lösa, i synnerhet vid eventuella krävande situationer som erfordrar intensivt stöd till familjehemmet.

Medarbetare

Detta är vårt team på familjehemskonsulterna AB.

Mohamed Yusuf
Mohamed YusufVD
Gholamsha Noori
Gholamsha NooriKontaktperson

Vår värdegrund

Forma omsorg AB värdegrund består av orden delaktighet, lyhördhet och kvalitet. Det är utgångspunkten i vårt arbete och gör också att vi strävar efter ständig förbättring. Vi har väl definierade rutiner och rapporterar alltid eventuella avvikelser så vi löpande kan utvärdera, förändra och förbättra vårt sätt att arbeta. Vi välkomnar alltid synpunkter och feedback på vårt arbete och har kontinuerlig dialog med samtliga berörda parter för att få återkoppling och kunna utvecklas ytterligare.

Jon_Kirsch's_Signature

Andrea Hansson, styrelse ledamot

Vi söker familje- och jourhem

Ett hem där barnet eller ungdomen i lugn och ro kan bygga upp sina relationer till en vuxenvärld. Vill ni bli familje- och eller jourhem?

Jag är intresserad och vill veta mer