Utbildning

Vi utbildar via IVO´s riktlinjer och alla våra familjehem går också den utbildning som IVO rekommenderar.

En viktig utbildning är Ett hem att växa i – grundutbildning för jour­ och familjehem

Ett hem att växa i är en grundutbildning för jour- och familjehem som har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med praktiker och forskare. Innehållet är utvalt och utformat för att ge de nödvändiga grundkunskaper som alla familjehem behöver.

Ett hem att växa i

Grundutbildning för jour­ och familjehem

Utbildningens syfte

Utbildningen ska ge kommuner möjlighet att erbjuda jour- och familjehem en likvärdig grundutbildning som håller god kvalitet så att alla barn och unga som placeras i jour- och familjehem får god vård och omsorg.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla typer av familjehem för barn i alla åldrar – både jourhem som tar emot barn akut och för kortare tid och enskilda hem som tar emot barn för mer stadigvarande vård och fostran. I den senare kategorin finns både släktinghem och familjehem som inte har någon tidigare relation till barnet.

Innehåll

Utbildningen förväntas ge deltagarna

  • Allmänna kunskaper om familjehemsvård, barnen och uppdraget
  • Kunskap om ramarna för uppdraget – lagstiftning, ansvar, roller, samarbete, villkor med mera
  • Kunskap om familjehemsplacerade barns rättigheter och behov, samt hur dessa kan mötas
  • Möjlighet att förbereda sig på hur den egna familjen påverkas, bland annat de biologiska barnen.

Det är viktigt att hela kunskapsunderlaget förmedlas, men övningar och moment kan anpassas utifrån kursledarnas och deltagarnas önskemål.

Upplägget

Utbildningen är tänkt att vara uppdelad i åtta möten som är kopplade till ett kapitel var i Familjehemmets bok. Varje möte är planerat till tre timmar och den sammanlagda utbildningstiden 24 timmar.

Det är möjligt att genomföra utbildningen under exempelvis helger samt lägga ihop flera utbildningstillfällen.

Krav på kursledare

Utbildningen genomförs av två kursledare varav minst en ska ha socionomexamen eller motsvarande. Båda kursledarna bör ha erfarenhet av familjehemsvård. Socialnämnden ansvarar för att all personal har lämplig utbildning och erfarenhet.

Socialstyrelsen har mer information om denna utbildning på sin webbplats , där kan du ta hem hela utbildningsplanen och annan viktig information.

Läs mer på Socialstyrelsen hemsida

Vi söker familje- och jourhem

Ett hem där barnet eller ungdomen i lugn och ro kan bygga upp sina relationer till en vuxenvärld. Vill ni bli familje- och eller jourhem?

Jag är intresserad och vill veta mer