Värdegrund

AM4 Familjehemskonsulters värdegrund vägleder oss så att vi i alla situationer och möten beter oss professionellt och genuint.

Vår värdegrund är ett pågående projekt och aktivt arbete som ger riktning åt vår verksamhet, vårt team, varje enskild medarbetare såväl som våra familjehem. Vår värdegrund innebär att vi:

  • I alla möten beter oss professionellt och genuint
  • Anser att alla människor har lika värde oavsett genus, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller sexuell läggning.
  • Tror på varje individs inneboende kraft, vilja och förmåga att utvecklas
  • Sätter den placerades bästa i centrum
  • Strävar efter att göra den placerades tillvaro utvecklande och förutsägbar
  • Respekterar varje individs självbestämmande, integritet och behov av ett tryggt och meningsfullt liv.

Vi sätter barnens behov först!

Ni kan alltid ringa oss på telefon 0470-16666 om ni vill veta mer om hur vi kan hjälpa